Средња школа Варварин

Средња школа у Варварину отпочела је са радом 1965. године као Одељење Гимназије Крушевац. Већ 1972. године постаје самостална и делује као Гимназија Варварин. Школске 1977/1978. године школа се трансформише у Образовни центар, када се реформом школства уводи усмерено образовање, то јест заједничке основе и друга фаза усмереног образовања. У другу фазу усмереног образовања (III и IV разред), уписује ученике за машинску, природно-математичку и архивско-преводилачку струку и школује их за III и IV степен стручности.

За четрдесет пет година постојања школа је у потпуности испунила улогу која јој је била намењена на образовању, васпитању и оспособљавању техничара, гимназијалаца и радника у више струка и занимања (бравара, металостругара, аутомеханичара, израђивача хемијских производа). Преко 3734 ученика је у овој школи стекло средње образовање и укључило се активно у живот и рад шире друштвене заједнице, на свим просторима бивше Југославије и садашње Србије.

Многи од наших бивших ученика су наставили школовање на вишим и високим школама на свим универзитетима у Југославији и Србији, са успехом их завршили и међу њима су данас многе личности из јавног живота и рада.

Ова школа је увек имала слуха за идеје младих и потребе времена у којем живи, па је излазила у сусрет свим потребама и жељама својих ученика, а које су биле у складу са основном васпитно-образовном функцијом школе.

Као једина средња школа у овој средини, одиграла је и игра активну улогу у ширењу науке и културе, као и у оплемењивању културно-забавног живота младих у Варварину и шире. Нарочито запажене резултате школа је постигла у одмеравању снага на регионалним, окружним, републичким и савезним такмичењима у знању, вештинама и спорту.

Print/export
QR Code
QR Code about (generated for current page)