Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

about [2016/05/25 19:37]
su направљено
about [2016/05/25 19:37]
su
Линија 1: Линија 1:
 ====== Средња школа Варварин ====== ====== Средња школа Варварин ======
-{{ :​wiki:​skola.jpg?​nolink|}}+{{:​wiki:​skola.jpg?​nolink |}}
 Средња школа у Варварину отпочела је са радом 1965. године као Одељење Гимназије Крушевац. Већ 1972. године постаје самостална и делује као Гимназија Варварин. Школске 1977/1978. године школа се трансформише у Образовни центар,​ када се реформом школства уводи усмерено образовање,​ то јест заједничке основе и друга фаза усмереног образовања. У другу фазу усмереног образовања (III и IV разред),​ уписује ученике за машинску,​ природно-математичку и архивско-преводилачку струку и школује их за III и IV степен стручности. Средња школа у Варварину отпочела је са радом 1965. године као Одељење Гимназије Крушевац. Већ 1972. године постаје самостална и делује као Гимназија Варварин. Школске 1977/1978. године школа се трансформише у Образовни центар,​ када се реформом школства уводи усмерено образовање,​ то јест заједничке основе и друга фаза усмереног образовања. У другу фазу усмереног образовања (III и IV разред),​ уписује ученике за машинску,​ природно-математичку и архивско-преводилачку струку и школује их за III и IV степен стручности.
  
Print/export
QR Code
QR Code about (generated for current page)