Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
welcome [2016/05/29 16:51]
su
welcome [2016/06/02 00:35]
su
Линија 5: Линија 5:
 Овде можете пронаћи различите наставне и научне садржаје из предмета који су у наставном плану образовних профила који постоје у школи. Овде можете пронаћи различите наставне и научне садржаје из предмета који су у наставном плану образовних профила који постоје у школи.
  
-  * [[wiki:​opsteobr:​opsteobr|Општеобразовни предмети]]  +  * [[wiki:​opsteobr:​opsteobr|Општеобразовни предмети]] 
-  * [[wiki:​masinstvo:​masinstvo|Машинство и обрада метала]]  +  * [[wiki:​masinstvo:​masinstvo|Машинство и обрада метала]] 
-  * [[wiki:​hemija:​hemija|Хемија,​ неметали и графичарство]]  +  * [[wiki:​hemija:​hemija|Хемија,​ неметали и графичарство]] 
-  * [[wiki:​ekonomija:​ekonomija|Економија,​ право и администрација]] ​+  * [[wiki:​ekonomija:​ekonomija|Економија,​ право и администрација]] 
 + 
 +[[wp>​wiki|википедиа]]
   ​   ​
        
Print/export
QR Code
QR Code welcome (generated for current page)