Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
welcome [2016/05/29 16:37]
su
welcome [2016/06/02 00:36] (тренутно)
su
Линија 5: Линија 5:
 Овде можете пронаћи различите наставне и научне садржаје из предмета који су у наставном плану образовних профила који постоје у школи. Овде можете пронаћи различите наставне и научне садржаје из предмета који су у наставном плану образовних профила који постоје у школи.
  
-    ​* [[wiki:​opsteobr:​opsteobr|Општеобразовни предмети]] +  ​* [[wiki:​opsteobr:​opsteobr|Општеобразовни предмети]] 
-    * [[wiki:​masinstvo:​masinstvo|Машинство и обрада метала]] +  * [[wiki:​masinstvo:​masinstvo|Машинство и обрада метала]] 
-    * [[wiki:​hemija:​hemija|Хемија,​ неметали и графичарство]] +  * [[wiki:​hemija:​hemija|Хемија,​ неметали и графичарство]] 
-    * [[wiki:​ekonomija:​ekonomija|Економија,​ право и администрација]] +  * [[wiki:​ekonomija:​ekonomija|Економија,​ право и администрација]]
-   +
Print/export
QR Code
QR Code welcome (generated for current page)