Машински елементи

ПРВИ ГРАФИЧКИ РАД ИЗ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА


ТОЛЕРАНЦИЈА ДУЖИНСКИХ МЕРА ОБЛИКА И ПОЛОЖАЈА

Пример задатка

1) За фамилију склопова:
а) J6/h5
б) H9/u8
в) H7/g6

истог називног пречника Ø (број слова у презимену * 10) mm одредити вредности зазора и/или преклопа и толеранције налегања. Нацртати у размери толеранцијска поља и дијаграме зазора и преклопа. На основу анализе, одредити карактер ових налегања.

2) Урадити детаљне цртеже приказаног машинског склопа на слици са начином уношења толеранција на детаљне цртеже (изабрати произвољно врсту налегања а), б) или в)).


ДРУГИ ГРАФИЧКИ РАД ИЗ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА

ПРОРАЧУН ЗАВАРЕНОГ СПОЈА

   Проверити степен сигурности у завареном споју приказаног на слици . Нацртати све потребне дијаграме://

F1 = 5 N, F2=7 N, a = 6 mm, d1 = 140 mm, d2= 50 mm, Č.0645, ρ = 5mm

ТРЕЋИ ГРАФИЧКИ РАД ИЗ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА


ПРОРАЧУН ПОКРЕТНИХ НАВОЈНИХ СПОЈЕВА
Задатак графичког рада:
Прорачунати ручну дизалицу са навојним вретеном за подизање терета кад је G = 2500 kg , висина дизања терета l = (број слова у имену + број слова у презимену) mm, материјал навојног вретена Č.0545, материјал навртке бронза, а тела дизалице SL 20.