Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Both sides previous revision Previous revision
wiki:opsteobr:opsteobr [2016/05/29 16:59]
su
wiki:opsteobr:opsteobr [2016/05/29 17:05] (тренутно)
su
Линија 1: Линија 1:
 ====== Општеобразовни предмети ====== ====== Општеобразовни предмети ======
-  * Српски језик и књижевност.\\ +  * Српски језик и књижевност. 
-  * Историја\\ +  * Историја 
-  * Географија\\ +  * Географија 
-  * Математика\\ +  * Математика 
-  * [[wiki:​opsteobr:​informatika:​informatika|Рачунарство и информатика]]\\ +  * [[wiki:​opsteobr:​informatika:​informatika|Рачунарство и информатика]]
-\\ +
-\\ +
-Страница коју могу уређивати ученици:​\\ +
-[[wiki:​opsteobr:​ucenik:​opsteobr|Општеобразовни предмети]]+
Print/export
QR Code
QR Code wiki:opsteobr:opsteobr (generated for current page)