Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wiki:opsteobr:ucenik:derrick_rose [2016/06/10 10:19]
ucenik25
wiki:opsteobr:ucenik:derrick_rose [2016/06/10 10:32]
ucenik25
Линија 1: Линија 1:
 ===== Derrick Rose ===== ===== Derrick Rose =====
-{{http://www.trbimg.com/img-56c90306/turbine/ct-derrick-rose-upswing-bits-bulls-spt-0221-20160220}}+[[https://ivanmilenkovicsite.wordpress.com/2016/06/10/​derrick-rose/​|{{https://​ivanmilenkovicsite.files.wordpress.com/​2016/​06/​hairdos-0.png?v=300}}]]
Print/export
QR Code
QR Code wiki:opsteobr:ucenik:derrick_rose (generated for current page)